Ocal Mały Kwiat Pustyni

Co 10 sekund jedna dziewczynka na świecie jest obrzezana w przerażających i okrutnych warunkach. Osobą, która od lat próbuje zatrzymać ten proces jest modelka, aktywistka, oraz założycielka Fundacji “Kwiat Pustyni” Waris Dirie. Fundacja pomaga okaleczonym kobietom, prowadzić normalne życie, podnosi świadomość społeczną, oraz walczy z problemem okaleczania. W zeszłym roku rozpoczęła się kampania pod hasłem: “Ocal Mały Kwiat Pustyni”, którą wspierają polskie gwiazdy, takie jak: Martyna Wojciechowska, Michał Piróg, Omena Mensah, czy Justyna Kowalczyk.

Ocal Mały Kwiat Pustyni Safa jest wyjątkową dziewczynką w swojej okolicy. Jej rodzice zawarli pakt, który miejscowi uznają wręcz za diabelski. W zamian za regularne wsparcie materialne, zgodzili się nie okaleczać swojej córki. Wątpliwości i naciski sąsiadów są jednak tak silne, że dziecko poddawane jest kontroli lekarskiej aż 6 razy do roku. Safa jest nazywana “nieczystą”, a sama jej obecność przyprawia o wstręt pozostałe dzieci. Wszystko to na skutek tradycji, które ślepo praktykują afrykańskie plemiona. Nie liczy się ból i ryzyko śmierci, ale prawidłowe przygotowanie do zamążpójścia. Dziewczynką, ani ich matką nie dawany jest żaden wybór, jako kobiety nie mają żadnych praw. Początkowo są własnością  rodziny, a wraz z zaślubinami ich opiekunem staje się mąż, kiedy zaś ten odejdzie lub umrze – jego rodzina. FGM (ang. Female Genital Mutilation, FGM) praktykowane jest głównie w północno – wschodniej i zachodniej Afryce. Występuje również w południowo-wschodniej Azji, oraz w Europie i Stanach Zjednoczonych, wśród imigrantów, którzy trzymają się tradycji po opuszczeniu rodzinnych krajów.

Ocal Mały Kwiat Pustyni Waris Dirie została obrzezana rdzawą żyletką w wieku 3 lat. Przez wiele lat nie zdawała sobie sprawy, że ta nieludzka tradycja nie jest praktykowana we wszystkich krajach, a kobiety nie muszą znosić takiego cierpienia. Przełomowego wywiadu udzieliła w 1997 roku, mając 32 lata. W tym samym roku została ambasadorką ONZ i rozpoczęła walkę o kobiety Trzeciego Świata. Kilka lat później opublikowała swoją biografię pdt.”Kwiat Pustyni”, na podstawie której powstał film o tym samym tytule. Młodą Waris zagrała wspomniane Safa, która stała się inspiracją do kolejnej książki autorstwa znanej modelki.

Fundacja “Kwiat Pustyni” powstała w 2002 roku i na celu ma zapewnianie pomocy każdej ofiarze FGM. Organizacja dąży do podniesienia świadomości społeczeństwa, tak aby pewnego dnia wszystkie władze państwowe wydały przepisy chroniące dziewczynki przed okaleczaniem, a wspólnoty religijne negowały takie tradycje. Fundacja otworzyła również pierwsze na świecie centrum medyczne zajmujące się holistycznym leczeniem ofiar FGM.  “Okaleczanie żeńskich narządów płciowych dotyczy nas wszystkich. To przestępstwo popełniane w wielu krajach świata. Poprzez moją ogólnoświatową kampanie chce zwiększyć świadomość na temat tych okrutnych zabiegów” przyznaje Waren Davis. Każdego dnia ponad 8 000 bezbronnych dzieci zostaje okaleczanych, 500 000 dziewczynek i kobiet żyjących w UE jest dotkniętych luz zagrożonych FGM, mimo to wciąż panuje ignorancja, a żadne europejskie państwo nie akceptuje zagrożenia obrzezaniem kobiecych narządów płciowych, jako wyraźnego powodu do przyznania azylu.

Najnowszy projekt Fundacji “Ocal mały Kwiat Pustyni” uchronił już 1 115 dziewczynek poprzez podpisanie z ich rodzicami umów gwarantujących ich nietykalność. Rodziny godzą się na to, w zamian za datki, które przekazuje im fundacja: dostawy żywności, nafty, wsparcie finansowe. Rodzinom  wiedzie się dobrze, ponieważ nie poddali swojego dziecka obrzezaniu. To zmienia sposób myślenia – u rodziców oraz w ich otoczeniu: „Wszystkim nam będzie się wiodło lepiej, kiedy nie będziemy tego robili.” Ponadto dziewczynki dostają szansę uczęszczania do szkoły. Fundacja zapewnia dzieciom książki, zeszyty, przybory, ubrania. Najistotniejsze jest jednak to, że dziewczynki nie zostają obrzezane.

Safa odgrywająca w „Kwiecie pustyni” rolę malutkiej Waris Dirie, była pierwszą ocaloną w ten sposób dziewczynką. Jej historia poruszyła miliony ludzi, a jej imię stało się synonimem zmiany. W kampanie zaangażowała się Martyna Wojciechowska, Michał Piróg, Omena Mensah i Justyna Kowalczyk. Każdy natomiast może przyczynić się do uratowania małego Kwiatu Pustyni.