Konkurs Meble Plus – Produkt 2013

  Ruszyła 11. edycja konkursu „Meble Plus – Produkt 2013”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych dostępnych w Polsce mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych.

  Wyboru produktów dokonuje Kapituła konkursu, w skład której wchodzą specjaliści zajmujący się tą tematyką na co dzień. Werdykt stanowi istotną informację dla rynku detalicznego i dla ostatecznych konsumentów o aktualnej ofercie rynkowej producentów i dystrybutorów mebli, a także o ofercie dostawców dla przemysłu meblarskiego. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty do redakcji miesięcznika „Meble Plus” do 31 października 2012 r.

  Kryteria przyznania tytułów w konkursie „Meble Plus – Produkt 2013”:

  • – znaczące walory wzornicze, użytkowe i estetyczne,
  • – wysoka jakość wykonania,
  • – dobra relacja ceny do jakości,
  • – zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi,
  • – nowatorstwo rozwiązań.

  Konkurs i zgłoszone produkty wsparte są szeroką kampanią PR-ową i informacyjną zarówno na łamach magazynów branżowych oraz konsumenckich wydawanych przez Wydawnictwo Publikator, jak również portali internetowych: Dobrzemieszkaj.pl oraz Magazyn.meble.com.pl. Konkurs cieszy się także zainteresowaniem mediów ogólnopolskich, targów oraz instytucji działających w branży, które objęły go swoim patronatem oraz będą informowały o jego przebiegu i wynikach.

  Rozstrzygnięcie konkursu „Meble Plus – Produkt 2013” i uroczyste wręczenie przyznanych tytułów nastąpi w styczniu 2013 r. podczas Gali Konkursowej.

  Zapraszamy do udziału!

  REGULAMIN KONKURSU „MEBLE PLUS – PRODUKT 2013” XI EDYCJA

  1. Cel konkursu:

  Celem konkursu „Meble Plus – Produkt 2013” jest wyłonienie najlepszych dostępnych w Polsce mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych. Wyboru dokonują specjaliści zajmujący się tą tematyką na co dzień. Werdykt stanowi zatem dla rynku detalicznego i dla ostatecznych konsumentów istotną informację o aktualnej ofercie rynkowej producentów i dystrybutorów mebli, a także o ofercie dostawców dla przemysłu meblarskiego.

  2. Organizatorem konkursu „Meble Plus – Produkt 2013” jest redakcja miesięcznika „Meble Plus” wydawanego przez Wydawnictwo Publikator w Białymstoku.

  3. Uczestnikami konkursu mogą być producenci i wyłączni importerzy mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych, a także polscy przedstawiciele zagranicznych producentów.

  4. Przebieg konkursu:

  Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2012 r. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty do redakcji miesięcznika „Meble Plus” do 31 października 2012 r. Wyboru produktów dokonuje Kapituła konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu „Meble Plus – Produkt 2013” i uroczyste wręczenie przyznanych tytułów nastąpi w styczniu 2013 r. O terminie i miejscu laureaci zostaną powiadomieni w grudniu 2012 r.

  5. Zasady konkursu:

  A. Przedmiotem konkursu są produkty zgłoszone w 17 kategoriach:

  • – Jadalnia
  • – Salon
  • – Mebel mieszkaniowy
  • – Sofa
  • – Fotel/ Krzesło
  • – Zestaw wypoczynkowy
  • – Kuchnia
  • – Sypialnia
  • – Garderoba
  • – Mebel dziecięcy i młodzieżowy
  • – Gabinet/Biuro
  • – Krzesła/ Fotele biurowe
  • – Design
  • – Elementy i półfabrykaty meblowe
  • – Materiały do uszlachetniania płyt
  • – Akcesoria meblowe
  • – Materiały tapicerskie

  Jeden producent może zgłosić do konkursu więcej niż jeden produkt w jednej lub w więcej niż jednej kategorii.

  Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego produktu – po konsultacji ze zgłaszającym produkt Uczestnikiem Konkursu – do innej kategorii konkursowej.

  B. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie produkty, które zostały wprowadzone na rynek polski w marcu 2011 r. bądź później. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona, jednak każde zgłoszenie obliguje uczestnika do uiszczenia opłaty oraz przesłania odrębnej dokumentacji.

  C. Zgłoszenie produktu odbywa się poprzez nadesłanie do redakcji miesięcznika „Meble Plus” w terminie do 31 października 2012 r. wypełnionej Karty Rejestracyjnej oraz wypełnionej Karty Produktu wraz z dokumentacją (materiał ilustracyjny, opis techniczny, katalog itp.) przesłanych drogą elektroniczną lub faksem oraz potwierdzeniem wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie.

  Opłata zgłoszeniowa wynosi 1.500 zł netto. W jej ramach Firma ma prawo zgłosić 2 produkty. Każdy kolejny (powyżej drugiego) produkt to koszt 500 zł netto.

  W przypadku zgłoszenia tylko 1 produktu Firma ponosi opłatę w wysokości 990 zł netto. Firmy, które zgłosiły do konkursu minimum 3 produkty, mają dodatkowo możliwość bezpłatnego zgłoszenia jednego produktu do kategorii Design.

  Specjalna promocja do dnia 10.08.2012 r.: jeśli Uczestnik zdecyduje się wziąć udział w Konkursie i dopełni wszelkich formalności do dnia 10.08.2012 r., może, w ramach opłaty konkursowej (1.500 zł netto), zgłosić 3 produkty (dodatkowy produkt gratis).

  D. Firmy zgłaszające produkty do konkursu zobowiązują się dostarczyć do 31 października 2012 r. materiały ilustracyjne niezbędne do prezentacji produktów w Internecie i katalogu konkursowym:

  – zdjęcia (w postaci slajdów, fotografii – min. wymiary 10 x 15 cm, plików elektronicznych – tiff, jpg, eps; rozdzielczość min. 300 dpi przy podstawie min. 15 cm).

  – logo firmy w postaci pliku otwartego programu Adobe Ilustrator (QuarkXpress lub Freel-land) z fontami zamienionymi na krzywe lub w postaci zamkniętego pliku eps – tiff lub jpg (CMYK, 300 dpi).

  E. Kryteria przyznania tytułów w konkursie „Meble Plus – Produkt 2013”:

  – znaczące walory wzornicze, użytkowe i estetyczne,

  – wysoka jakość wykonania,

  – dobra relacja ceny do jakości,

  – zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi,

  – nowatorstwo rozwiązań.

  F. Jury przyzna jednemu produktowi z każdej kategorii tytuł „Meble Plus – Produkt 2013”. Każdy z członków jury wytypuje maksymalnie trzy produkty, którym przyzna trzy, dwa i jeden punkt. W przypadku, gdyby dwa lub więcej produktów otrzymało tyle samo głosów, o tym, który z nich wygra i zdobędzie tytuł „Meble Plus – Produkt 2013” zadecyduje przewodniczący kapituły, którym jest redaktor naczelny miesięcznika „Meble Plus”. Kapituła może także podjąć decyzję o nieprzyznawaniu tytułu „Meble Plus – Produkt 2013” w danej kategorii. W przypadku wysokiego poziomu zgłaszanych produktów Kapituła konkursu może zdecydować, że maksymalnie dwa produkty, które pod względem liczby głosów zajęły kolejne miejsca po zwycięskim produkcie otrzymają w danej kategorii tytuł „Meble Plus – Wyróżnienie 2013”.

  6. Kapituła konkursu:

  Kapitułę konkursu stanowią przedstawiciele polskich salonów meblowych, hurtowni półfabrykatów i akcesoriów meblowych, organizacji kupieckich, uczelni, przedstawiciele wiodących targów branżowych, projektanci i architekci wnętrz, a także dziennikarze prasy branżowej i konsumenckiej (pełen skład Kapituły zostanie opublikowany na stronie www.magazyn.meble.com.pl.

  7. Świadczenia organizatora:

  A. Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatora certyfikat „Meble Plus – Produkt 2013” i tytuł, który jest jednocześnie nazwą danej kategorii lub certyfikat „Meble Plus – Wyróżnienie 2013”.

  B. Laureaci mają prawo do oznakowania nagrodzonych produktów znakiem „Meble Plus – Produkt 2013”, który jest jednocześnie nazwą danej kategorii lub certyfikatem „Meble Plus – Wyróżnienie 2013”, jak również używać obu tych znaków do własnych celów promocyjnych i reklamowych.

  C. Organizator zobowiązuje się do wydania katalogu konkursowego, w którym zaprezentuje wszystkie produkty, zgłoszone do Konkursu. Katalog konkursowy ukaże się wraz ze styczniowym wydaniem magazynu Meble Plus (nr 1/2013).

  D. Katalog konkursowy będzie rozprowadzany podczas imprez branżowych, w których Organizator weźmie udział:

  – szkolenia organizowane przez firmy z branży meblowej,

  – targi (wewnętrzne i otwarte) ogólnopolskie i zagraniczne.

  E. Katalog konkursowy będzie też bezpłatnie wysyłany do firm z branży meblarskiej oraz pracowni projektowych, do licznego grona architektów i projektantów wnętrz oraz salonów meblowych.

  F. Elektroniczna wersja katalogu konkursowego zostanie umieszczona na łamach serwisów www.magazyn.meble.com.pl oraz www.dobrzemieszkaj.pl i udostępniona ich użytkownikom.

  G. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają od Organizatora artykuł reklamowy, który zostanie umieszczony, w terminie ustalonym z Organizatorem, w serwisie www.dobrzemieszkaj.pl na okres dwóch tygodni.

  H. Organizator opublikuje wyniki Konkursu, wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi produktami, na łamach magazynów Meble Plus (nr 1/2013) i Produkcja Mebli (1/2013), a także na łamach serwisów www.magazyn.meble.com.pl oraz www.dobrzemieszkaj.pl

  I. W wydaniu lutowym magazynu Meble Plus zostanie opublikowana relacja z gali wręczenia nagród konkursu „Meble Plus – Produkt 2013”.

  J. Zaproszenia na galę wręczenia nagród Konkursu zostaną wysłane również do Patronów wydarzenia, a materiał prasowy będzie udostępniony do powszechnego wykorzystania oraz wysłany w trakcie akcji mailingowej, mającej na celu jak najszersze udostępnienie go środkom masowego przekazu.

  K. Organizator zobowiązuje się do czynnego promowania Konkursu na łamach zewnętrznych branżowych i konsumenckich tytułów prasowych, zarówno elektronicznych, jak i papierowych, które obejmą patronat nad Wydarzeniem oraz poszczególnych portali społecznościowych.

  L. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia produktów, które zdobędą tytuł „Meble Plus – Produkt 2013” oraz „Meble Plus – Wyróżnienie 2013”, w serwisie www.dobrzemieszkaj.pl w dziale Urządzamy Dom. Zwycięskie produkty będą tam dostępne do końca 2013 roku.

  Ł. Organizator zobowiązuje się do utworzenia na profilu magazynu Dobrze Mieszkaj na Facebooku odrębnego albumu zdjęciowego pt. „Meble Plus 2013 – Konkurs” i zamieszczenia w nim wszystkich zgłoszonych produktów z przypisaniem do konkretnej kategorii, a także do utworzenia odrębnego albumu pt. „Meble Plus 2013 – prezentacja Laureatów” i zamieszczenia w nim wszystkich produktów nagrodzonych w Konkursie..

  M. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia Zwycięzcom Konkursu dodatkowego miejsca promocyjnego w serwisie www.dobrzemieszkaj.pl w dziale Firmy i Produkty, w postaci 30 boksów, w których każdy laureat będzie mógł promować pozostałe swoje produkty do końca 2013 roku.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj