11 stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznane 5 wyjątkowym kobietom

  Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, 5 laureatek.

  Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 25 listopada, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska. Od 2010 roku stypendium wynosi: na poziomie doktoratu – 25.000 zł, habilitacji – 30.000 zł.

  STYPENDIA DOKTORANCKIE

  Anna Grochot-Przęczek z Krakowa

  Dziedzina: biologia medyczna.

  Temat: „Zastosowanie proangiogennych komórek pochodzenia szpikowego w terapeutycznej angiogenezie – rola oksygenazy hemowej-1”.

  Miejsce: Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Katarzyna Kamińska z Warszawy

  Dziedzina: bioinformatyka, biologia molekularna.

  Temat: „Identyfikacja i charakterystyka związków znoszących aktywność endonukleazy wirusa grypy w kompleksie wirusowej polimerazy mRNA”.

  Miejsce: Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

  Danuta Witkowska z Wrocławia

  Dziedzina: biologia środowiskowa.

  Temat pracy: „Specyfika oddziaływań jonów Cu(II) i Ni(II) z fragmentami chaperonów niklowych”.

  Miejsce: Zakład Chemii Biomedycznej i Bionieorganicznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  STYPENDIA HABILITACYJNE

  dr Aneta Kasza z Krakowa

  Dziedzina: biologia, biologia molekularna.

  Temat: „ Mechanizmy regulacji ekspresji genów przez cytokiny prozapalne i naskórkowy czynnik wzrostu”.

  Miejsce: Zakład Biochemii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  dr Aleksandra Lesiak z Łodzi

  Dziedzina: dermatologia i wenerologia.

  Temat: „ Genetyczne, środowiskowe i molekularne uwarunkowania rozwoju raków podstawnokomórkowych skóry”.

  Miejsce: Katedra o Klinika Dermatologii i Wenerologii Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego.

  Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 11 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L’Oréal Polska/UNESCO jest już pięćdziesiąt pięć kobiet. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 13 jurorów – wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego, wśród nich 3 stypendystki z lat ubiegłych, mające dziś tytuł naukowy profesora.

  Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L’Oréal i UNESCO „For Women in Science”. W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki, z pięciu kontynentów, otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 13 lat trwania programu, nagrody, w wysokości 100.000 USD, wręczono 67 wybitnym badaczkom z 30 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 165 młodych kobiet z 81 krajów.

  Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych. Obecnie prowadzi go już kilkadziesiąt filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, ponad 1.200 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, będąc doskonałym i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

  Jury konkursu o stypendium L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO

  Przewodnicząca jury:

  Prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Gdańsk), biotechnologia roślin

  Członkowie jury:

  1. Prof. dr hab. Barbara Chwirot (Toruń), biologia molekularna, biologia medyczna

  2. Prof. dr hab. Małgorzata Czyż (Łódź), biologia molekularna

  3. Prof. dr hab. Alfreda Graczykowa (Warszawa), chemia

  4. Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz (Warszawa), medycyna

  5. Prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Kraków), biologia molekularna

  6. Prof. dr hab. Joanna Narbutt (Łódź), dermatologia, wenerologia

  7. Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz (Warszawa), medycyna, mikrobiologia, immunologia

  8. Prof. dr hab. Adam Jaworski (Łódź), mikrobiologia, genetyka

  9. Prof. dr hab. Andrzej Legocki (Poznań), biotechnologia

  Członkowie jury z ramienia UNESCO:

  10. Prof. dr hab. Maciej Nałęcz (Paryż), biochemia

  11. Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży (Gliwice), biologia molekularna, onkologia

  12. Prof. dr hab. Włodzimierz Zagórski-Ostoja (Warszawa), biologia, biochemia

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj