Powrót do zdrowia po COVID-19

Chociaż większość osób po zakażeniu SARS CoV-2 wraca do zdrowia w ciągu kilku tygodni po zachorowaniu, część z nich zmaga się z powikłaniami jeszcze przez wiele miesięcy i wymaga stałych konsultacji ze specjalistami. TU Zdrowie uruchomiło program „Powrót do zdrowia po COVID-19”, który gwarantuje ozdrowieńcom dostęp do lekarzy specjalistów, diagnostykę niepokojących objawów i rehabilitację.

Według Światowej Organizacji Zdrowia większość zakażonych przechodzi COVID-19 łagodnie lub z umiarkowanymi objawami. W takim przypadku wracają oni do zdrowia i pełnej aktywności po 2 do 6 tygodniach. Jednak u części ozdrowieńców – niezależnie od tego, czy przeszli chorobę ciężko, łagodnie, czy bezobjawowo – jeszcze przez wiele tygodni, a nawet miesięcy mogą pojawiać się dolegliwości związane z przebytą chorobą.[i]

Najczęściej obserwowane i zgłaszane powikłania po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 to: [ii]

  • problemy z układem oddechowym: przewlekły kaszel, duszność, zaburzenia czynności płuc, zwłóknieniowa choroba płuc, choroba naczyń płucnych,
  • chroniczne zmęczenie,
  • dolegliwości psychiatryczne: zmiany nastroju, depresja i lęk,
  • nasilony stan zapalny,
  • objawy neurologiczne takie jak utrzymywanie się zaburzeń węchu i smaku, bóle i zawroty głowy, zaburzenia funkcji poznawczych (pamięci i koncentracji), deregulacja rytmu snu,
  • problemy sercowo-naczyniowe: uszkodzenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, powikłania arytmiczne, bóle w klatce piersiowej, nadciśnienie, zatory i zakrzepy żylne,
  • nieprawidłowe wartości testów wątrobowych – dotyczy to głównie mężczyzn i pacjentów długotrwale hospitalizowanych.

W przestrzeni publicznej pojawiają się sformułowania Long COVID i Post-COVID-19. Long COVID odnosi się do sytuacji, w której objawy choroby trwają od 4 do 12 tygodni od początku zachorowania. W przypadku zespołu Post-COVID-19 mówi się o objawach rozwijających się w trakcie lub po COVID-19, które trwają powyżej 12 tygodni i nie wynikają z innej przyczyny. Badania dotyczące powikłań po zakażeniu prowadzone są zarówno w Polsce jak i za granicą. Mają one wykazać czy i w jaki sposób zakażenie wirusem SARS CoV-2 wpływa długofalowo na kondycję ozdrowieńców – mówi Edyta Jacyna, konsultant medyczny TU Zdrowie.

Specjaliści zalecają, aby osoby, które przeszły COVID-19 zgłaszały się na konsultacje do lekarzy, którzy w miarę potrzeby skierują je na badania diagnostyczne. Decyzja o badaniach kontrolnych powinna zależeć od wieku chorych, ciężkości przebytej choroby, schorzeń współistniejących, ale również od aktualnych objawów klinicznych. [iii]

Z myślą o ubezpieczonych, którzy przeszli zakażenie uruchomiliśmy program zdrowotny „Powrót do zdrowia po COVID-19”. Jest on skierowany do osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i zachorowanie potwierdzone zostało badaniem RT-PCR lub kartą leczenia szpitalnego z diagnozą COVID-19. Co ważne, mogą z niego skorzystać osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia już po zachorowaniu – mówi Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TU Zdrowie.

Warunkiem uruchomienia diagnostyki w ramach programu jest przesłanie w okresie ubezpieczenia do TU Zdrowie kopii pozytywnego wyniku PCR wykonanego w ciągu 3 miesięcy przed zgłoszeniem do programu lub karty wypisowej ze szpitala z tytułu hospitalizacji na COVID-19, jeśli wypis ze szpitala nastąpił w ciągu 3 miesięcy przez zgłoszeniem.

Zakres świadczeń proponowany ubezpieczonym ma na celu sprawdzenie stanu zdrowia pod kątem najczęściej występujących powikłań, czyli chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz schorzeń neurologicznych. Osoby po COVID-19 mogą skorzystać z konsultacji u internisty lub lekarza rodzinnego, pulmonologa czy kardiologa. Ponadto mogą liczyć na wsparcie psychiatry lub psychologa. Specjaliści, w zależności od potrzeby, mogą skierować pacjenta na badania diagnostyczne krwi i moczu, badania czynnościowe serca a także na diagnostykę obrazową. Dodatkowo ubezpieczonym hospitalizowanym na COVID-19 przysługuje rehabilitacja ambulatoryjna i konsultacja u fizjoterapeuty – dodaje Teresa Domańska.

[i]        https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update-36-long-term-symptoms.pdf?sfvrsn=5d3789a6_2

[ii]       1. Carfì A., Bernabei R., Landi F.,Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19. JAMA 2020; 324(6): 603–605.

  1. Centers for Disease Control and Prevention. Late sequelae of COVID-19. [dostęp online: 1.04.2021]
  2. Fernandes P.M.P., Mariani A. W., Life post-COVID-19: symptoms and chronic complications. Sao Paulo Medical Journal 2021; 139(1): 1-2.
  3. Fernández-Sarmiento J. i wsp., Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with COVID-19 (PIMS-TS): a narrative review and the viewpoint of the Latin American Society of Pediatric Intensive Care (SLACIP) Sepsis Committee. BMJ Paediatrics Open 2021; 5(1): e000894.

[iii]       Badanie pilotażowe SILCOV-19 (The Silesian Complication of COVID-19) „Ocena częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz leczenia kardiologicznych, neurologicznych i pulmonologicznych powikłań COVID-19