Meble Plus – Produkt 2014

meble-plus-produkt-rokuZapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu „Meble Plus – Produkt 2014”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych dostępnych w Polsce mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych. Wyboru produktów dokonuje Kapituła konkursu, w skład której wchodzą specjaliści zajmujący się tą tematyką na co dzień. Werdykt stanowi dla rynku detalicznego i dla ostatecznych konsumentów istotną informację o aktualnej ofercie rynkowej producentów i dystrybutorów mebli, a także o ofercie dostawców dla przemysłu meblarskiego.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty do redakcji miesięcznika „Meble Plus” do 31 października 2013 r.

Kryteria przyznania tytułów w konkursie „Meble Plus – Produkt 2014”:

 • – znaczące walory wzornicze, użytkowe i estetyczne,
 • – wysoka jakość wykonania,
 • – dobra relacja ceny do jakości,
 • – zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi,
 • – nowatorstwo rozwiązań.

Konkurs i zgłoszone produkty wsparte są szeroką kampanią PR-ową i informacyjną zarówno na łamach magazynów branżowych oraz konsumenckich wydawanych przez Wydawnictwo Publikator, jak również portali internetowych: dobrzemieszkaj.pl oraz magazynmebleplus.pl. Konkurs cieszy się także zainteresowaniem mediów ogólnopolskich, targów oraz instytucji działających w branży, które objęły go swoim patronatem oraz będą informowały o jego przebiegu i wynikach.

Rozstrzygnięcie konkursu „Meble Plus – Produkt 2014” i uroczyste wręczenie przyznanych tytułów nastąpi w styczniu 2014 r. podczas Gali Konkursowej.

REGULAMIN KONKURSU „MEBLE PLUS – PRODUKT 2014” EDYCJA XII

1. Cel konkursu:

Celem konkursu „Meble Plus – Produkt 2014” jest wyłonienie najlepszych dostępnych w Polsce mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych. Wyboru dokonują specjaliści zajmujący się tą tematyką na co dzień. Werdykt stanowi zatem dla rynku detalicznego i dla ostatecznych konsumentów istotną informację o aktualnej ofercie rynkowej producentów i dystrybutorów mebli, a także o ofercie dostawców dla przemysłu meblarskiego.

2. Organizator

Organizatorem konkursu „Meble Plus – Produkt 2014” jest redakcja miesięcznika „Meble Plus” wydawanego przez Wydawnictwo Publikator w Białymstoku.

3. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być producenci i wyłączni importerzy mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych, a także polscy przedstawiciele zagranicznych producentów.

4. Przebieg konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2013 r. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty do redakcji miesięcznika „Meble Plus” do 31 października 2013 r. Wyboru produktów dokonuje Kapituła konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu „Meble Plus – Produkt 2014” i uroczyste wręczenie przyznanych tytułów nastąpi w styczniu 2014 r. O terminie i miejscu laureaci zostaną powiadomieni w grudniu 2013 r.

5. Zasady konkursu:

A. Przedmiotem konkursu są produkty zgłoszone w 17 kategoriach:

 • – Jadalnia
 • – Salon
 • – Mebel mieszkaniowy
 • – Sofa
 • – Fotel/ Krzesło
 • – Zestaw wypoczynkowy
 • – Kuchnia
 • – Sypialnia
 • – Garderoba
 • – Mebel dziecięcy i młodzieżowy
 • – Gabinet/Biuro
 • – Krzesła/ Fotele biurowe
 • – Design
 • – Elementy i półfabrykaty meblowe
 • – Materiały do uszlachetniania płyt
 • – Akcesoria meblowe
 • – Materiały tapicerskie

Jeden producent może zgłosić do konkursu więcej niż jeden produkt w jednej lub w więcej niż jednej kategorii.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego produktu – po konsultacji ze zgłaszającym produkt Uczestnikiem Konkursu – do innej kategorii konkursowej.

B. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie produkty, które zostały wprowadzone na rynek polski nie wcześniej niż w marcu 2012 r. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona, jednak każde zgłoszenie obliguje uczestnika do uiszczenia opłaty oraz przesłania odrębnej dokumentacji.

C. Zgłoszenie produktu odbywa się poprzez nadesłanie do redakcji miesięcznika „Meble Plus” w terminie do 31 października 2013 r. wypełnionej Karty Rejestracyjnej oraz wypełnionej Karty Produktu wraz z dokumentacją (materiał ilustracyjny, opis techniczny, katalog itp.) przesłanych drogą elektroniczną lub faksem oraz potwierdzeniem wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie.

Koszt zgłoszenia produktu do konkursu to 990 zł.

W przypadku zgłoszenia do konkursu więcej niż 1 produktu:

– przy zgłoszeniu 2 produktów – koszt produktu to 800 zł

– przy zgłoszeniu 3 produktów – koszt produktu to 700 zł

– przy zgłoszeniu 4 produktów – koszt produktu to 600 zł

– za każdy zgłoszony produkt powyżej 4- firma płaci po 500 zł za produkt

SPECJALNA PROMOCJA

Z okazji XII edycji konkursu, każda firma zgłaszająca 12 produktów płaci 350 zł za 1 produkt

D. Firmy zgłaszające produkty do konkursu zobowiązują się dostarczyć do 31 października 2013 r. materiały ilustracyjne niezbędne do prezentacji produktów w Internecie i katalogu konkursowym:

– zdjęcia (w postaci slajdów, fotografii – min. wymiary 10 x 15 cm, plików elektronicznych – tiff, jpg, eps; rozdzielczość min. 300 dpi przy podstawie min. 15 cm).

– logo firmy w postaci pliku otwartego programu Adobe Ilustrator (QuarkXpress lub Freel-land) z fontami zamienionymi na krzywe lub w postaci zamkniętego pliku eps – tiff lub jpg (CMYK, 300 dpi).

E. Kryteria przyznania tytułów w konkursie „Meble Plus – Produkt 2014”:

 • – znaczące walory wzornicze, użytkowe i estetyczne,
 • – wysoka jakość wykonania,
 • – dobra relacja ceny do jakości,
 • – zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi,
 • – nowatorstwo rozwiązań.

F. Jury przyzna jednemu produktowi z każdej kategorii tytuł „Meble Plus – Produkt 2014”. Każdy z członków jury wytypuje maksymalnie trzy produkty, którym przyzna trzy, dwa i jeden punkt. W przypadku, gdyby dwa lub więcej produktów otrzymało tyle samo głosów, o tym, który z nich wygra i zdobędzie tytuł „Meble Plus – Produkt 2014” zadecyduje przewodniczący kapituły, którym jest redaktor naczelny miesięcznika „Meble Plus”. Kapituła może także podjąć decyzję o nieprzyznawaniu tytułu „Meble Plus – Produkt 2014” w danej kategorii. W przypadku wysokiego poziomu zgłaszanych produktów Kapituła konkursu może zdecydować, że maksymalnie dwa produkty, które pod względem liczby głosów zajęły kolejne miejsca po zwycięskim produkcie otrzymają w danej kategorii tytuł „Meble Plus – Wyróżnienie 2014”.

6. Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu stanowią przedstawiciele polskich salonów meblowych, hurtowni półfabrykatów i akcesoriów meblowych, organizacji kupieckich, uczelni, przedstawiciele wiodących targów branżowych, projektanci i architekci wnętrz, a także dziennikarze prasy branżowej i konsumenckiej (pełen skład Kapituły zostanie opublikowany na stronie www.magazynmebleplus.pl).

W XII edycji konkursu „Meble Plus – Produkt 2014” zostanie również przyznana nagroda specjalna redakcji „Meble Plus”.

7. Świadczenia organizatora:

A. Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatora statuetkę „Meble Plus – Produkt 2014” i tytuł, który jest jednocześnie nazwą danej kategorii lub dyplom „Meble Plus – Wyróżnienie 2014”.

B. Laureaci mają prawo do oznakowania nagrodzonych produktów znakiem „Meble Plus – Produkt 2014”, który jest jednocześnie nazwą danej kategorii lub certyfikatem „Meble Plus – Wyróżnienie 2014”, jak również używać obu tych znaków do własnych celów promocyjnych i reklamowych.

C. Organizator zobowiązuje się do wydania katalogu konkursowego, w którym zaprezentuje wszystkie produkty, zgłoszone do Konkursu. Katalog konkursowy ukaże się wraz ze styczniowym wydaniem magazynu Meble Plus (nr 1/2014) i będzie rozprowadzany podczas imprez branżowych, w których Organizator weźmie udział:

 • – szkolenia organizowane przez firmy z branży meblowej,
 • – targi (wewnętrzne i otwarte) ogólnopolskie i zagraniczne.

D. Organizator zobowiązuje się do utworzenia e-booka, w którym zostaną zaprezentowane wszystkie zgłoszone do konkursu produkty. E-book będzie dostępny na łamach serwisów www.magazynmebleplus.pl, www.dobrzemieszkaj.pl oraz na www.salonprasowy.pl i udostępniony ich użytkownikom.

E. Organizator opublikuje wyniki Konkursu, wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi produktami, na łamach magazynów Meble Plus (nr 1/2014) i Produkcja Mebli (1/2014), a także na łamach serwisów www.magazynmebleplus.pl oraz www.dobrzemieszkaj.pl

F. W wydaniu lutowym magazynu Meble Plus (nr 2/2014) zostanie opublikowana relacja z gali wręczenia nagród konkursu „Meble Plus – Produkt 2014”.

G. Organizator zobowiązuje się do czynnego promowania Konkursu na łamach zewnętrznych branżowych i konsumenckich tytułów prasowych, zarówno elektronicznych, jak i papierowych, które obejmą patronat nad Wydarzeniem oraz poszczególnych portali społecznościowych.

Dane kontaktowe:

Biuro konkursu „Meble Plus- Produkt 2014”
e-mail: [email protected]
tel: 609 790 439 fax. 85/719-46-69

www.magazynmebleplus.pl