„ZŁOTO“ – metal szlachetny i jego zastosowanie w sztuce współczesnej

    Niecodzienną wystawę można wiosną oglądać w salach Dolnego Belvederu oraz Oranżerii w Wiedniu – wystawę poświęconą metalowi szlachetnemu jakim jest złoto.

    Około 200 zgromadzonych prac, przede wszystkim z XX i XXI w. pokazuje jaką rolę odgrywało w sztuce złoto oraz przedstawia jego zastosowanie w sztuce współczesnej. Kilka starszych eksponatów pomaga zrozumieć jak twórcy setki lat temu wykorzystywali złoto.

    Czasowy początek wystawy to II w. n.e i pochodzący z tego okresu portret mumii. Zdjęcia Giandomenico Tiepolo i Williama Blake’a dokumentują pierwsze użycie złota w malarstwie nowożytnym.

    W sztuce współczesnej wykorzystywanie złota nie podlega żadnym granicom merytorycznym, formalnym czy stylistycznym. A od czasów średniowiecza nigdy nie wykorzystywano złota na taką skalę jak współcześnie. Na wystawie można zobaczyć zarówno abstrakcyjne, surrealistyczne i realistyczne dzieła jak i obrazy, rzeźby, reliefy i przedmioty. Prace Brunona Gironcolliego, Erwina Wurma, Yves’a Kleina, Sylvie Fleury, Richarda Hamiltona, Emila Orlika, Franza Westa, Jana Fabrego, Georga Baselitza i Gerharda Richtera pokazują jak różnorodne zastosowanie może mieć złoto.

    „Złoto“ Dolny Belveder. Prinz-Eugen-Straße 27, 15.03.-17.06.2012 Wiedeń