Wielka Kampania o Godność Avon Kontra Przemoc POWIEDZ STOP PRZEMOCY!

  Layout Kampanii avon
  POWIEDZ STOP PRZEMOCY!

  Z końcem października 2010 roku, rusza kolejna odsłona Wielkiej Kampanii o Godność Avon Kontra Przemoc. Do akcji przyłączyło się wiele znanych i cenionych osób: Jolanta Kwaśniewska, Katarzyna Zielińska, Andrzej Krzywy oraz Robert Korzeniowski. Gwiazdy w ten sposób chcą wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy.

  Każdego dnia w Polsce, w ciszy i z dala od ludzkiego wzroku, doświadcza przemocy ponad dwa tysiące kobiet. Katowane, bite, poniżane, gwałcone nie mają odwagi ani siły, by móc powiedzieć „dość”, czy zgłosić sprawę do sądu, na policję. Przemoc to nie tylko siniaki. To każde zachowanie, które  poniża, narusza  godność i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Ograniczanie lub kontrolowanie wydatków, a także wymuszanie współżycia seksualnego, to również formy przemocy (ekonomiczna i seksualna). Choć problem przemocy jest bardzo często przemilczany, statystyki są zatrważające.

  Około 800 tysięcy kobiet rocznie doświadcza przemocy, a 150 ginie w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Od 40 proc. do 70 proc. kobiet – ofiar morderstwa – ginie z ręki swego męża lub partnera. Jest to częsty, i jakże tragiczny,  finał związku opartego na przemocy. Znaczna część społeczeństwa uważa za normalne podczas kłótni w rodzinie obrażanie i wyzwiska (24 proc.) oraz szarpanie i popychanie (18 proc.). Ich zdaniem powodem do niepokoju mogą być dopiero siniaki i rany na ciele ofiary (16 proc.).

  Co trzeci Polak (34 proc.) uważa, wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wydatków współmałżonka, za przejaw gospodarności. Niemal co szósta kobieta doświadczyła przemocy seksualnej, jednak zaledwie jedna na trzy zgłasza ten fakt na policję. Niemal połowa społeczeństwa jest przekonana, że ofiary przemocy akceptują swoją sytuację.

  Z powyższych danych wynika, że w polskim społeczeństwie brakuje świadomości istniejącego problemu, edukacji w zakresie rozpoznawania symptomów oraz możliwości pomocy doświadczającym przemocy. Dlatego niezbędne wydają się kompleksowe działania, które z jednej strony będą uświadamiać skalę i wagę tego problemu, z drugiej zaś dostarczą wiedzy i narzędzi pomocy ofiarom.

  Głęboko wierzymy, że Wielka Kampania o Godność Avon kontra Przemoc, której podstawowym celem jest walka z przemocą oraz pomoc osobom jej doświadczającym, przyczyni się do zmiany tych zatrważających statystyk.

  Skalę problemu dostrzegły również Gwiazdy, które zechciały zaangażować się w Kampanię. Są nimi Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, aktorka i prezenterka Katarzyna Zielińska, wokalista zespołu „DeMono” Andrzej Krzywy oraz wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski.

  – Od lat zajmuję się tematyką przemocy, a przez ostatnie dwa lata  prowadziłam cieszący się największą frekwencją panel przeciwko przemocy w ramach Kongresu Kobiet, przygotowując rekomendacje do nowelizacji  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – mówi Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.

  Sprawcami przemocy są częściej mężczyźni, dlatego tak ważne jest aby również oni przyłączyli się do walki. Swoim zaangażowaniem mogą nauczyć innych mężczyzn niestosowania przemocy wobec kobiet oraz wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy.

  – Najważniejsze to mówienie głośno o problemie przemocy i uświadamianie ludziom, że zarówno ofiarą jak i oprawcą może zostać każdy z nas. Wybuchy niekontrolowanych emocji, wyładowywanie agresji, życie w strachu to wszystko prowadzi do przemocy. Warto to sobie uświadomić i pracować nad sobą. Jednocześnie warto zadbać o organizacja środków finansowych dla ofiar przemocy oraz poprawienie prawa, które rzeczywiście będzie chroniło ofiary, a karało oprawców – podkreśla Andrzej Krzywy.

  – Każde użycie siły, obojętnie jak wyrażoną agresję wobec drugiego człowieka uważam za wyraz przemocy. I nie musi  polegać na nierównowadze sił, bo stek wyzwisk rzucany względem innego kierowcy, który akurat nam się naraził też jest formą przemocy. To działanie prymitywne i świadczące w gruncie rzeczy o słabości, a nie sile człowieka – dodaje Robert Korzeniowski

  Partnerem merytorycznym Kampanii jest Fundacja Feminoteka, od wielu lat zaangażowana w przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i kobiet. W ramach akcji „Avon kontra Przemoc” Fundacja prowadzi telefon interwencyjny: 0 789 30 65 66, pod którym osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pierwszą pomoc i informacje, gdzie można szukać wsparcia jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Udzielane są także bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Organizowane są debaty na temat przemocy w rodzinie, warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet WenDo, szkolenia dla służb zajmujących się przemocą (pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy, policja). Feminoteka przygotowuje także publikacje na temat przemocy w rodzinie. Przeprowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy dla dziewcząt i chłopców.

  – Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, to jedno z naszych najważniejszych działań. Stawiamy przede wszystkim na profilaktykę, by kobiety i dziewczęta, grupa najbardziej narażona na przemoc, potrafiły i umiały się bronić, nie dopuścić do przemocy. Staramy się nasze działania kierować tam, gdzie ich najbardziej brakuje – do mały miast i na wieś
  – mówi Joanna Piotrowska, szefowa fundacji Feminoteka, ekspertka i trenerka antyprzemocowa.

  Organizatorem Kampanii jest Firma Avon Cosmetics Polska, która rozpoczął działania w 2009 roku, kampanią społeczną „Nie tylko siniaki robią z Ciebie ofiarę”. Firma wprowadziła do sprzedaży dwa produkty: Bransoletkę i Naszyjnik „Stop Przemocy”. Cały zysk przekazany jest na wsparcie akcji. Kupując i nosząc produkty opatrzone symbolem nieskończoności  można pokazać swoje zaangażowanie w Kampanię i zademonstrować swój sprzeciw wobec przemocy.

  -Działania Avon mają na celu przerwanie ciągu przemocy, przechodzącego z pokolenia na pokolenie. Bardzo często dzieci, które są świadkami przemocy, w dorosłym życiu także stosują przemoc. Głęboko wierzymy, że propagowanie idei oraz działań przyczyni się do zmiany postaw oraz zatrważających statystyk – podkreśla Katarzyna Warzecha, dyrektor marketingu lokalnego Avon Cosmetics Polska.

  W ramach kampanii „Avon kontra Przemoc” została stworzona specjalna strona internetowa www.wielkakampaniaogodnosc.pl, na której ofiary przemocy i wszyscy zainteresowani Kampanią będą mogli znaleźć potrzebne informacje. Prowadzone są również działania PR z udziałem Gwiazd Kampanii.