Księga o Niewidzialnym | Eric-Emmanuel Schmitt

    Księga o Niewidzialnym to zbiorowe wydanie najpiękniejszych przypowieści Erica-Emmanuela Schmitta – Oskara i Pani Róży, Pana Ibrahima i kwiatów Koranu, Dziecka Noego, Zapasów z życiem – zawierające ponadto publikowaną po raz pierwszy w Polsce buddyjską baśń Milarepa.

    To opowieści, które poruszają najczulsze struny ludzkiej wrażliwości i przypominają o prawdziwym sensie życia – Niewidzialnym, lecz możliwym do odkrycia.