Warsztaty Modelove – Gdynia Design Days 2011

    Park Rady Europy
    13-17 czerwca 2011

    Warsztaty mają na celu zachęcić do kreatywnego działania, przybliżyć proces projektowania, zwrócić uwagę na estetykę otoczenia. Mają również uzmysłowić uczestnikom wagę procesu poznawczego w pierwszych etapach procesu projektowego. Zajęcia rozpoczną się krótkim wykładem, podczas którego uczestnicy zostaną wprowadzeni w temat zajęć od strony merytorycznej. Prowadzący przedstawi główne idee, potrzeby oraz wymogi i ograniczenia techniczne związane z konkretnym projektem.

    Wszystkie warsztaty są bezpłatne.
    Zapisy pod adresem: [email protected]