BIURO MOŻLIWOŚCI – platforma dyskusji nad transformacją instytucji sztuki

  Kuratorzy: Anna Ptak, Paweł Polit

  Pierwszymi spotkaniami zrealizowanymi w ramach projektu Biuro możliwości będą:

  piątek 10 czerwca, godz. 18.00, Galeria 1, Sala Marmurowa
  Instytucja dla nowej sztuki: wokół koncepcji Centrum Badań Artystycznych i Centrum Poszukiwań Artystycznych, Wrocław ‘70 – dyskusja panelowa, w której udział wezmą: Wojciech Krukowski, Maria Anna Potocka, Andrzej Turowski, Magdalena Ziółkowska; prowadzenie: Paweł Polit

  wtorek 19 lipca, godz. 18.00, Galeria 2, Sala Zygmuntowska
  Gregor Muir, wykład dyrektora Institute of Contemporary Arts (ICA) w Londynie o historii i obecnym programie ICA

  Biuro możliwości jest zaplanowanym na trzy lata projektem, w ramach którego zespół pracowników merytorycznych CSW Zamek Ujazdowski zrealizuje program badawczy i serię zdarzeń artystycznych dotyczących statusu instytucji promującej sztukę współczesną. Zamierzamy zastanowić się nad pełnioną przez tę instytucję funkcją społeczną i sposobami jej reagowania na charakter najnowszych zjawisk artystycznych. Planujemy stworzenie przestrzeni dyskusji nad modelem instytucji, którą jest centrum sztuki współczesnej – dyskusji nad jego powstaniem i rozwojem, historycznymi przykładami oraz perspektywami rozwoju. Celem projektu jest określenie warunków, w jakich kształtował się ten model instytucji, określenie potrzeb i sposobów zmiany jej funkcjonowania, które umożliwiałyby rozpoznawanie i reagowanie na nieciągłość rozwoju i wielowymiarowość najnowszych praktyk artystycznych.

  Projekt Biuro możliwości opracowywany jest jako platforma dyskusji i tworzenia wiedzy, która:
  – jest programem badawczym, realizowanym z uwzględnieniem publiczności i z jej udziałem;
  – opiera się na zróżnicowanych sposobach dzielenia się wiedzą: warsztatach, konwersatoriach, interwencjach artystycznych, prezentacjach;
  – zakłada, że każdy etap służy formułowaniu wniosków i prowadzi do wyodrębnienia obszarów dyskusji i interwencji w następnych latach.

  Konfrontować będziemy model reprezentowany przez warszawskie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z doświadczeniami innych pokrewnych mu instytucji na świecie. Proponować będziemy debaty, podczas których dokonamy diagnozy instytucji poświęconych sztuce najnowszej w szerszym kontekście dyskursu dotyczącego transformacji systemów ekonomicznych, politycznych, dystrybucji wiedzy. Wraz z udziałem zaproszonych artystów, podejmiemy próby prognozowania i stawiania hipotez dotyczących tego, jak możliwe jest przeformułowanie dotychczasowego modelu centrum sztuki współczesnej.

  piątek 10 czerwca, godz. 18.00, Galeria 1, Sala Marmurowa
  Instytucja dla nowej sztuki: wokół koncepcji Centrum Badań Artystycznych i Centrum Poszukiwań Artystycznych, Wrocław ‘70 dyskusja panelowa zorganizowana w ramach projektu Biuro możliwości, w której udział wezmą: Wojciech Krukowski, Maria Anna Potocka, Andrzej Turowski, Magdalena Ziółkowska; prowadzenie: Paweł Polit

  Dyskusja omawiać będzie konsekwencje historycznych koncepcji Centrum Badań Artystycznych (CBA) i Centrum Poszukiwań Artystycznych (CPA), zgłoszonych podczas Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70, dla sposobu myślenia o strukturze i funkcjach współczesnej instytucji wystawienniczej. Bliźniacze niemal, choć różniące się między sobą w szczegółach, koncepcje CBA i CPA kreśliły strukturę instytucji wyposażonej w zdolność natychmiastowego reagowania na zmiany w sztuce – propagowania i eksponowania najnowszych zjawisk artystycznych. Krytyczne wobec inercji zastanego systemu instytucji sztuki – galerii, muzeów, akademii, sympozjów – koncepcje te sytuowały działalność wielofunkcyjnego ośrodka artystycznego na stykach istniejących instytucji, przypisując mu funkcję mediacji między praktykami artystów, instytucjami i odbiorcami.

  Motywowane wiarą w nieograniczone możliwości sztuki, wynikającą z manifestującej się na przełomie lat 60. i 70. tendencji do utożsamienia sztuki ze sferą operacji pojęciowych, koncepcje CBA i CPA faworyzowały funkcje dokumentowania praktyk artystycznych i dystrybucji informacji o nich kosztem eksponowania zmaterializowanych dzieł. Kreśliły radykalne modele instytucji żywej i dynamicznej, pozbawionej zakorzenienia w określonym miejscu – instytucji jako „dzieła sztuki” i „procesu”.

  Zgodnie z opisem Centrum Poszukiwań Artystycznych (CPA), autoryzowanym przez Wiesława Borowskiego i Andrzeja Turowskiego,
  Centrum nie będzie miało cech żadnej instytucji o charakterze muzealnym i wystawienniczym. Centrum nie będzie miało pomieszczeń przeznaczonych na ekspozycje. Wystawy Centrum będą realizowane wszędzie, w zależności od potrzeb, z uwzględnieniem istniejących placówek przeznaczonych do tego celu.

  W opisie Centrum Badań Artystycznych (CBA), sygnowanym przez Jerzego Ludwińskiego, czytamy:

  Centrum powinno w swojej strukturze być jak najdalsze instytucji sformalizowanej i zhierarchizowanej. Wobec tego powinien to być organizm elastyczny odtwarzający ciągłą zmienność układu artystycznego. Centrum będzie instytucja rozumianą nie jako budynek mieszczący zespół lokali i rozrastający się wciąż personel, lecz jako proces odbywający się w różnych środowiskach.

  Dyskusja konfrontować będzie koncepcje CBA i CPA z urzeczywistnionymi modelami instytucji tego typu, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, zaś punktem odniesienia będzie dla niej nowopowstałe Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

  Projekt Biuro możliwości jest platformą dyskusji i tworzenia wiedzy na temat instytucji centrum sztuki współczesnej w kontekście zmieniających się praktyk artystycznych i jej roli w miejskim ekosystemie.

  następne spotkanie w ramach projektu Biuro możliwości:

  wtorek 19 lipca, godz. 18.00, Galeria 2, Sala Zygmuntowska
  Gregor Muir, wykład dyrektora Institute of Contemporary Arts (ICA) w Londynie o historii i obecnym programie ICA

  1106office_news.jpg (33 KB)

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj