Pacjenci onkologiczni potrzebują wsparcia lekarza pierwszego kontaktu podczas przygotowania procesu leczenia

    Z ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca oddział Szczecin wśród pacjentów chorych na raka płuca, wynika, że podczas przygotowywania procesu leczenia onkologicznego w przypadku prawie połowy pacjentów nie brał udziału lekarz pierwszego kontaktu. Wśród ankietowanych 44, 6% potwierdziło brak współpracy specjalisty onkologa z lekarzem pierwszego kontaktu podczas początkowych etapów przygotowywania pacjenta do terapii onkologicznej. 38,8%