social media dla branży fashion – szkolenie organizowane przez Socjomania.pl

    Jak social media zmieniło i wciąż zmienia, rozwija branżę modową? Media społecznościowe dały możliwość marce i klientowi wejście w dialog – interakcję. Teraz to już nie tylko wiadomość o produkcie/ projektancie opublikowana w mediach, ale też możliwość dialogu – oceny, sugestii co do upodobań konsumentów, ich stylu, powodów decyzji zakupowej. W ciągu 5 lat zasięg