AMB PROPERTY CORPORATION® I PROLOGIS FINALIZUJĄ FUZJĘ

  WARSZAWA, 6 czerwca 2011 r. – AMB Property Corporation (NYSE: AMB) i ProLogis (NYSE: PLD) ogłosiły zakończenie fuzji, w wyniku której powstała spółka Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, operator i deweloper nieruchomości przemysłowych. Od 3 czerwca 2011 roku akcje nowej spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku pod sygnaturą PLD.

  „W wyniku fuzji dwie wielkie firmy stworzyły jeszcze potężniejszą globalną spółkę działającą na rynku nieruchomości przemysłowych” – powiedział Hamid R. Moghadam, prezes i jeden z dwóch dyrektorów naczelnych nowego podmiotu. „Z entuzjazmem przystępujemy do realizacji strategii w mającej na celu wykorzystanie możliwości rozwoju firmy na całym świecie dzięki znakomitemu portfolio nieruchomości logistycznych, doświadczeniu w lokowaniu prywatnego kapitału, doskonałej kondycji finansowej i wybitnym kadrom”.

  „Przyszłość Prologis rysuje się w bardzo jasnych barwach” – powiedział Walter C. Rakowich, drugi z dyrektorów naczelnych. „Dzięki bezkonkurencyjnej globalnej sieci nieruchomości, wybitnemu zarządowi oraz kompetentnej kadrze menedżerskiej będziemy nadal dostarczać produkty i usługi doskonałej jakości naszym klientom, umożliwiać rozwój zawodowy pracownikom i zapewniać rentowność godną lidera zgodnie z obietnicą złożoną akcjonariuszom”.

  Informacje o transakcji

  W wyniku fuzji każda dotychczasowa akcja zwykła ProLogis została zamieniona na prawo poboru 0,4464 nowo wyemitowanej wspólnej akcji połączonych spółek. Każda akcja zwykła AMB pozostanie jedną wspólną akcją połączonych spółek. Dotychczasowi posiadacze zwykłego kapitału akcyjnego ProLogis posiadają około 60 procent zwykłego kapitału akcyjnego połączonych spółek, a udział dotychczasowych posiadaczy zwykłego kapitału akcyjnego AMB wynosi około 40 procent.

  Przyrost wartości księgowej / Oszczędność kosztów

  Efektem transakcji będzie synergia i natychmiastowy przyrost wartości księgowej. Do końca roku 2012 oczekiwane oszczędności kosztów ogólnych i administracyjnych powinny wynieść 80 milionów USD rocznie. Firma przewiduje, że niższy koszt kapitału w połączeniu z większą elastycznością finansową i obecnością na większej liczbie rynków zaowocuje możliwościami uzyskiwania wyższych przychodów pozwalającymi na skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb klientów.

  Kierownictwo i działalność operacyjna

  Hamid R. Moghadam, były dyrektor naczlelny AMB, i Walter C. Rakowich, były dyrektor naczelny ProLogis, będą jednocześnie sprawować funkcje dyrektorów naczelnych połączonej spółki do 31 grudnia 2012 roku, po czym Rakowich przejdzie na emeryturę, a Moghadam zostanie wyłącznym dyrektorem naczelnym. Do tego czasu Hamid R. Moghadam będzie się zajmował przede wszystkim kształtowaniem wizji i strategii firmy oraz sprawami związanymi z lokowaniem prywatnego kapitału, a Walter C. Rakowich – działalnością operacyjną, w tym w szczególności integracją obydwu platform oraz optymalizacją procesów synergii wynikającej z fuzji. Ponadto Moghadam zostanie także prezesem zarządu, a Rakowich – przewodniczącym komitetu wykonawczego.

  Siedziba główna spółki będzie się znajdowała się w San Francisco, z kolei siedziba operacyjna – w Denver. Nowa spółka będzie miała strukturę podmiotu typu UPREIT („parasolowy fundusz powierniczy inwestujący w nieruchomości”).

  Zarząd

  Oprócz Hamida R. Moghadama i Waltera C. Rakowicha w Zarządzie zasiądą: Lydia H. Kennard, J. Michael Losh, Jeffrey L. Skelton i Carl B. Webb z byłego zarządu AMB oraz George L. Fotiades, Christine N. Garvey, Irving F. Lyons III, D. Michael Steuert i William D. Zollars z byłego zarządu ProLogis. Stanowisko głównego niezależnego członka zarządu (lead independent director) obejmie Irving F. Lyons III.

  Jeden zespół

  „Zakończenie fuzji jest ważnym osiągnięciem. Chciałbym podziękować naszym kolegom na całym świecie za ogromny wkład pracy, jaki wnieśli w to, aby transakcja ta zakończyła się sukcesem” – powiedział Hamid Moghadam. „Powodzenie każdej fuzji w dłuższej perspektywie zależy od pracowników. Wierzę w przyszłość tej firmy, ponieważ mamy szczęście dysponować najlepszym zespołem w branży”.

  „Dążymy do tego, aby integracja przebiegła szybko i sprawnie, i cieszą nas postępy w tej kwestii” – powiedział Rakowich. „Wprawdzie wciąż jeszcze czeka nas mnóstwo pracy przy realizacji naszego planu, ale już dziś mamy kadry, systemy i procesy, dzięki którym możemy funkcjonować jako jedna firma”.

  Doradcy

  Doradcą finansowym ProLogis przy transakcji była firma Morgan Stanley, a doradcami prawnymi – firmy Greenberg Traurig oraz Mayer Brown. Spółka AMB natomiast korzystała z usług doradcy finansowego J.P. Morgan Securities LLC oraz doradcy prawnego Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

  O firmie Prologis, Inc.

  Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, operatorem i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Według stanu na 31 marca 2011 roku i danych pro forma z uwzględnieniem efektu fuzji Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 55,7 miliona metrów kwadratowych w 22 krajach. Wśród ponad 4500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

  Prologis_logo.jpg (141 KB)

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj